WAT IS DE STAAT VAN HET NEDERLANDS?
De positie van het Nederlands voor het eerst in kaart gebracht

Welke taal gebruiken inwoners van Nederland en Vlaanderen in welke situatie? Wanneer kiezen mensen voor Nederlands, en wanneer voor Frans, Fries, Chinees, Tamazight, Turks of een andere taal? In onze internationale en multiculturele samenlevingen zijn antwoorden op deze vragen niet meer vanzelfsprekend. Daarom heeft de Taalunie in 2016 het project ‘Staat van het Nederlands’ in het leven geroepen, het eerste omvangrijke wetenschappelijke onderzoek naar de positie van het Nederlands.

De bevindingen
Binnen dit project zijn op verschillende manieren data verzameld om te zien hoe het gesteld is met de taalkeuzes in Vlaanderen en Nederland. Vanuit het Meertens Instituut en de Universiteit Gent is met dit doel het ‘StaatNed’-panel opgericht. Meer dan 8.000 mensen hebben deelgenomen aan het panel en een vragenlijst ingevuld om zo de staat van het Nederlands in kaart te brengen. De binnengekomen antwoorden zijn inmiddels verwerkt en geanalyseerd.

U kunt het onderzoeksrapport hier lezen.