OKTOBER 2020
WAT IS DE STAAT VAN HET NEDERLANDS?
Help ons het gebruik van het Nederlands voor de derde keer in kaart te brengen

In opdracht van de Taalunie onderzoeken het Meertens Instituut, de Universiteit Gent en de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo elke twee jaar het gebruik van Standaardnederlands, dialecten en regionale en andere talen in allerlei sociale situaties. In 2016 hebben duizenden mensen er mee voor gezorgd dat de ‘Staat van het Nederlands’ voor het eerst in kaart kon worden gebracht voor Nederland, Friesland, Vlaanderen en Brussel. In 2018 vond het eerste vervolgonderzoek plaats, waarbij voor het eerst ook de situatie in Suriname in kaart werd gebracht.

Het is nu opnieuw mogelijk om aan het onderzoek deel te nemen. Op deze manier kunnen we ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik volgen.

Wilt u (opnieuw) meedoen aan dit unieke project? Dat zouden wij erg op prijs stellen. De nieuwe enquête staat nu online bij het Meertens Instituut. Voor wie eerder heeft meegedaan, wordt slechts een beperkt aantal situaties opnieuw bevraagd. Maar doet u voor het eerst mee, dan leggen wij u wat meer vragen voor. Afhankelijk van de gegeven antwoorden, zal het invullen van de enquête voor wie eerder heeft meegedaan ongeveer 15 minuten tijd vergen en voor nieuwe deelnemers zo’n 30 minuten. Wij danken u alvast voor uw inspanning!

Vul de enquête in voor:

Nederland

België

Suriname

Uiteraard willen we met het onderzoek zo veel mogelijk mensen bereiken, maar we willen jongeren, ouderen en van huis uit niet-Nederlandstaligen graag in het bijzonder aansporen de nieuwe enquête in te vullen. Hun en uw bijdrage is van groot belang om ook de nieuwe onderzoeksresultaten zo representatief mogelijk te maken.

De resultaten van het derde onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ worden in het voorjaar van 2021 verwacht. Wij zullen alle deelnemers hiervan op de hoogte stellen. Voelt u zich vooral vrij deze uitnodiging met anderen in uw omgeving te delen.


DE STAAT VAN HET NEDERLANDS IN 2016 EN 2018

Op basis van de uitkomsten van het eerste onderzoek naar de Staat van het Nederlands was het mogelijk feitelijk onderbouwde uitspraken te doen over de positie van onze taal binnen onze samenlevingen. Twee jaar later konden voor het eerst ook uitspraken over de ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik worden gedaan. De resultaten konden in beide jaren dan ook rekenen op heel wat media-aandacht.

U kunt alles nog eens nalezen in de rapporten van 2017 en de rapporten van 2019.

Het onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ wordt in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door het Meertens Instituut in Nederland en Friesland, de Universiteit Gent in Vlaanderen en Brussel, en de Anton de Kom Universiteit in Suriname. Heeft u vragen over het onderzoek? Mail ons op staatned@meertens.knaw.nl.