Bestanden Nederland

 • Taal van bedrijven
  • overzicht van de 50 grootste Nederlandse bedrijven en de talen die ze hanteren voor hun website en jaarverslag
  • Taal van vacatures: op 3 verschillende vacaturesites werd gescreend in welke taal vacatures waren opgesteld
  • Talen gevraagd in vacatures: welke talenkennis werd van de kandidaat verwacht in de vacatures; twee licht verschillende versies
 • Taal van cultuur
  • Nederland cultuur
   • boeken verkoopcijfers 2015
   • boeken uitleencijfers 2015; omdat er voor Vlaanderen geen uitleencijfers waren, is er met deze cijfers in het Eindrapport niets gedaan
   • TV kijkcijfers 2015
   • Radio luistercijfers 2015
   • Muziek: Top 100 singles 2015, top 100 albums 2015
  • Nederland boeken
 • Taal van onderwijs
  • Tweetalig VO in Nederland. Deze database is nog onvolledig. Later is er via andere bronnen gezocht hoeveel scholen er tweetalig onderwijs aanbieden. Die bronnen zijn vermeld in het Eindrapport.
  • Overzicht van internationale scholen in Nederland
  • Word-document over de taalkeuze van universiteiten (op basis van studiegidsen)
 • Taal van wetenschap
  • Word-document over proefschriftreglementen aan de verschillende universiteiten
  • Word-document over de taal van artikelen
  • Word-document over de taal van proefschriften
  • Excel database met overzicht van de door UvA medewerkers gepubliceerde wetenschappelijke artikelen: per discipline is gedetailleerd hoeveel artikelen in Nederlands/ andere talen uitgegeven zijn

Download Bestanden Nederland [ZIP]