Literatuur

Vertaalbeleid gemeente Haarlem, B&W-nota, Haarlem, 2012 [PDF]

English-Taught Programmes in European Higher Education, Bernd Wächter, Friedhelm Maiworm, Bonn, 2008 [PDF]

Vertaalbeleid van de overheid, Den Haag, 2006

De omgang met taaldiversiteit in de multiculturele samenleving, Guus Extra, Tilburg, 2011 [PDF]

Language Contact and Bilingualism, Pieter Muysken and René Appel, Londen, 1987 [PDF]

English in Europe: For Better, for Worse?, Gunilla Anderman et al. [PDF]

Rapport Nederlandstalige Muziek, BUMA, 2015 [PDF]

Taalsociologische aspecten, Henk Bloemhof, 2006 [PDF]

Nederlands-en-Engels-zijn-complementair, Bruno Comer, 2011 [PDF]

Cultuur in beeld, Ministerie OCW, Den Haag. 2014 [PDF]

Engelse taalinfiltratie in het Nederlands: mythevorming en realiteit, Filip Devos, Johan Taeldeman, 2001 [PDF]

World Englishes, multilingualism and written questionnaires, Dollinger

Questionnaire design and data collection, Dollinger

European Language Monitor, 2012 [PDF]

English-Taught Master’s Programs in Europe: New Findings on Supply and Demand, Megan Brenn-White and Edwin van Rest, 2012 [PDF]

EL ESPAÑOL: UNA LENGUA VIVA, 2015 [PDF]

Europeans and Their Languages, 2012 [PDF]

Europeans and Languages, 2005 [PDF]

De Fryske taalatlas 2007, 2007 [PDF]

Who speaks what language to whom and when?, Joshua Fishman, 1965 [PDF]

Peasant men can’t get wives: language change and sex roles in in a bilingual community, Susan Gal, Berkeley, 1978 [PDF]

De Fryske taalatlas 2011, 2011 [PDF]

Taalgebruik in Brussel en de plaats van het Nederlands. Enkele recente bevindingen, Rudi Janssens, Brussel, 2008 [PDF]

Onderzoek naar taalgebruik bij minderheden in Brussel, Rudi Janssens, Brussel, 2008 [PDF]

De ‘leerzaamheid’ van Engelstalig onderwijs aan Nederlandse studenten, Wim Jochems, 2004 [PDF]

Talen en Culturen in de Utrechtse wijk Lombok en Transvaal, Willy Jongenburger, 2000 [PDF]

Radio luistercijfers oktober-november 2015, Camiel Camps, Nicole Engels, 2015 [PDF]

Talen in het Hoger Onderwijs, Bianca Leest, Hilde Wierda-Boer, 2011 [PDF]

Argumenten voor en tegen ondertitelen en nasynchroniseren van televisie- programma’s, Cees Koolstra, Allerd Peeters, Herman Spinhof, 2001 [PDF]

How Much Is Enough? New Recommendations for Using Constructed Week Sampling in Newspaper Content Analysis of Health Stories, Douglas Luke, Charlene Caburnay, 2011 [PDF]

Het publiek en de Nederlandse speelfilm, Jorien Scholtens, Paul Verstraeten, 2013 [PDF]

English in Europe: Is it taking over?, Jim O’Driscoll, 2001 [PDF]

NOM HAH-bladen Monitor , 2015 [PDF]

Hoger onderwijs in het Engels: Over enqûeteresultaten en stellingnames, Albert Oosterhof, 2008 [PDF]

Pilot tweetalig primair onderwijs in Nederland, NUFFIC, 2015 [PDF]

Language Vitality and Endangerment, UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, Paris, 2003 [PDF]

De nieuwe Taalunie. Beleidsplan 2015-2020, Taalunie [PDF]

SKO_jaarrapport, 2015 [PDF]

Doet Diets draai in tot Engels?, C.J.W. Zwart, 1999 [PDF]

Domäne, 2015 [PDF]